WZA

2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2017 rok

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Sprawozdanie Czlonków RN za 2016 r.


2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.08.2016 rok

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Sprawozdanie RN za 2015 r.

Treść podjętych uchwał

Przerwa w obradach, wznowienie obrad nastąpi 2 września 2016 r. o godzinie 14.00


2015 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.09.2015 rok

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2015 rok

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Treść podjetych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13.04.2015 rok

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.04.2015 rok

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działlnosci za 2013 rok

Formularz do głosowania

Uchały poddane pod głosowanie


2013 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18.12.2013

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2013

Uchwały podjęte i poddane pod głosowanie na ZWZ po przerwie, w dniu 17.07.2013 r.

Uchwaly podjęte i poddane pod głosowanie na ZWZ po przerwie, w dniu 08.07.2013 r.

Uchwały podjęte i poddane pod głosowanie na ZWZ w dniu 17.06.2013 r.

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialności w 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.01.2013

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Uchwały podjęte na I części NWZ

Uchwaly podjęte na II części NWZ


2012 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.07.2012

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał

Podjęte uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały

2011 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.10.2011

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.10.2011

Ogłoszenie wraz z projektem uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 05.09.2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały

2010 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13.12.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.11.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Podjęte uchwały


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.07.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o nwza po zmianie

Podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2010

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

uchwały_zwza_10_06_2010


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11.05.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

uchwały_nwza_11_05_2010


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.04.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

uchwaly_nwza_15_04_10.pdf


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.02.2010

uchwaly_nwza_10_02_10.pdf