Informacje prasowe

Biuro Relacji Inwestorskich:

tel. (22) 398 96 71

Calatrava Capital rozwija grupę energetyczno-paliwową

29.12.2011

Ponad 100 milionów złotych mają wynieść inwestycje, które wpólnie przeprowadzą Genesis Energy SA - spółka zależna Calatrava Capital SA z polskim partnerem. Strony podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przedsiewzięć w obszarze budowy i eksploatacji instalacji do produkcji "bio-gazu".

Czytaj więcej

Calatrava Capital ma coraz lepze wyniki. Ponad 7-krotny wzrost zysku.

10.11.2011

Zajmująca się przede wszystkim działalnością inwestycyjną Calatrava Capital S.A. wypracowała w III kwartale 2011 r. w ramach grupy kapitałowej ponad 7 mln zł zysku netto. Narastająco po 9 miesiącach grupa kapitałowa zarobiła już 32,3 mln zł, ponad 7 krotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (3,8 mln zł).

Czytaj więcej

Calatrava Capital przekroczyła 5% w DSS

26.10.2011

W wyniku transakcji zawartych 25 października br. Calatrava Capital przekroczyła głosów na WZA spółki Dolnośląskie Surowce Skalne.

Czytaj więcej

Prezes Calatrava Capital S.A. nabył kolejny pakiet akcji

10.10.2011

Transakcjami w dniu 10 października br. Prezes Zarządu Calatrava Capital zwiększył udział w akcjonariacie zarządzanej przez siebie Spółki do poziomu 16,25 %. To kolejny krok na drodze osiągnięcia docelowych 30% udziału w 2011 roku.

Czytaj więcej

GK Calatrava Capital – wznowiła buy-back

13.09.2011

13 września br. Calatrava Capital S.A. realizując program skupu akcji własnych celem ich umorzenia nabyła łącznie 900.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł. Nabyte walory stanowią 0,47% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,40 zł. Zgodę na buy-back wydało NWZA Spółki, w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Czytaj więcej

GK Calatrava Capital – rekordowe wyniki pierwszego półrocza

31.08.2011

GK Calatrava Capital (CTC) osiągnęła w I półroczu 2011 zysk netto w wysokości 25,04 mln zł. Kluczowa dla wyników działalność inwestycyjna przyniosła 29,9 mln zł zysku. Historycznie najwyższe wyniki są efektem agresywnej strategii inwestycyjnej przyjętej w minionym roku.

Czytaj więcej

Paweł Narkiewicz o krok bliżej 30 proc.

21.07.2011

Transakcjami w dniu 20 lipca Prezes Zarządu Calatrava Capital SA zwiększył udział w akcjonariacie zarządzanej przez siebie Spółki do poziomu 15, 88%. Celem na ten rok jest osiągnięcie poziomu 30% udziału.

Czytaj więcej

Calatrava Capital S.A. zarobiła 11,47 mln zł

01.07.2011

29 czerwca br. Calatrava Capital Fund Limited, spółka zależna Calatrava Capital S.A. dokonała na rzecz PC Guard S.A. sprzedaży 51% udziałów spółki zależnej IMAGIS S.A.  W wyniku przeprowadzonej transakcji Calatrava Capital S.A., zrealizowała zysk w wysokości 11,47 mln zł.

Czytaj więcej

CTC S.A. zakupiła licencję na produkcję akcesoriów z logo Euro: 2012

27.06.2011

Calatrava Capital S.A., jako jedyna w Polsce, zakupiła licencję umożliwiającą produkcję i sprzedaż  na wyłączność akcesoriów zapachowych do samochodów z logo EURO 2012. W związku  z ponadprzeciętnym zainteresowaniem rynku produktem, Spółka uznała umowę za istotną. Przyjęte  po rozmowach z kontrahentami przez Zarząd szacunki przekraczają 19 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Czytaj więcej

Paweł Narkiewicz w połowie drogi do 30 pro

08.06.2011

Transakcjami w dniu 22 i 24 czerwca Prezes Zarządu Calatrava Capital zwiększył udział w akcjonariacie zarządzanej przez siebie Spółki do poziomu niemal 15, 54%. Docelowo chce osiągnąć 30%.

Czytaj więcej