Raport bieżący 14/2017

27.06.2017

Przekroczenie progu 10%

Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2017

26.06.2017

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2017

22.06.2017

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2017

02.06.2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2017

28.04.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący 09/2017

13.04.2017

Zmiany w organach Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2017

31.03.2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2017

16.03.2017

Postępowanie administracyjne wobec Emitenta

Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2017

10.03.2017

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2017

10.03.2017

Postępowanie administracyjne wobec Emitenta

Czytaj więcej