Spółka

Korzenie nazwy CALATRAVA sięgają XII wiecznego zakonu rycerskiego założonego w Kastylii (dziś Hiszpania) jako wojskowy oddział wielkiej rodziny cystersów.

Nazwa szybko stała się synonimem odwagi i sukcesu - wspólnych cech dla zespołu ludzi zarządzających majątkiem CALATRAVA CAPITAL SA - uniwersalnego podmiotu inwestycyjnego realizującego elastyczną i agresywną strategię inwestycyjną.

CALATRAVA CAPITAL SA jest niezależną spółka inwestycyjną prowadzącą zdywersyfikowaną działalność w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji firm oraz przedsięwzięć charakteryzujących się ponadstandardowym ryzykiem inwestycyjnym.

Kontakt

CALATRAVA CAPITAL S.A.
Belwederska 23
00 - 761 Warszawa

NIP - 729-020-77-52
REGON - 004 35 80 52
KRS – 0000017521