Władze Spółki

Rada Nadzorcza

pracuje w składzie 5-osobowym i jednocześnie pełni funkcję komitetu audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r

Sprawozdania RN:

Sprawozdanie RN za 2012r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2011r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2010r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2009r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2008r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2007r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2006r. (pdf)

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym, w związku z czym Spółka nie zamieszcza podziału zadań i odpowiedzialności określonego zgodnie z zasadą II.Z.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pan Jacek Makowiecki Wiceprzewodniczący RN uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2017 r. został oddelegowany do Zarządu Spółki na okres do dnia 13 lipca 2017 r.