Władze Spółki

Rada Nadzorcza

pracuje w składzie 5-osobowym i jednocześnie pełni funkcję komitetu audytu.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami z dnia 22 listopada 2016 r. powołało Radę Nadzorczą na nową 5-letnia kadencję, kóra kończy sie z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. w składzie:

Pan Michał Kwiatkowski - Przewodniczący RN

Pan Jacek Dariusz Makowiecki - Wiceprzewodniczący RN

(uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2017 r. został oddelegowany do Zarządu Spółki na okres do dnia 13 lipca 2017 r.)

Pan Ireneusz Jabłoński - Sekretarz RN

Pan Cezary Graul - Członek RN

Pan Krzysztof Moszkiewicz - Członek RN


INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU I KWALIFIKACJACH

Sprawozdania RN:

Sprawozdanie RN za 2012r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2011r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2010r.(pdf)

Sprawozdanie RN za 2009r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2008r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2007r. (pdf)

Sprawozdanie RN za 2006r. (pdf)

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym, w związku z czym Spółkanie nie zamieszcza podziału zadań i odpowiedzialności określonego zgodnie z zasadą II.Z.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pan Jacek Makowiecki Wiceprzewodniczący RN uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2017 r. został oddelegowany do Zarządu Spółki na okres do dnia 13 lipca 2017 r.