Raport bieżący 42/2013

30.09.2013

Plan scalenia akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2013

13.09.2013

Wniosek o upadłość spółki zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2013

01.09.2013

Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2013

27.08.2013

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 38/2013

29.07.2013

Zbycie akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 37/2013

26.07.2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 36/2013

18.07.2013

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 35/2013

17.07.2013

Uchwały podjęte na trzeciej części ZWZ w dniu 17 lipca 2013 r

Czytaj więcej

Raport bieżący 34/2013

17.07.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 33/2013

08.07.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ.

Czytaj więcej