Raport bieżący 13/2013

29.03.2013

Nabycie znacznych aktywów przez spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2013

21.02.2013

Tekst jednolity statutu Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2013 korekta

07.02.2013

Korekta raportu bieżącego

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2013

06.02.2013

Zbycie akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2013

29.01.2013

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2013

21.01.2013

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2013

17.01.2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2013

16.01.2013

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2013

16.01.2013

Uchwały podjęte na drugiej części NWZ zwołanego na dzień 9 stycznia 2013 roku, którego obrady zostały wznowione w dniu 16 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2013

16.01.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej