Raport bieżący 54/2012

12.10.2012

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Czytaj więcej

Raport bieżący 53/2012

12.10.2012

Transakcje Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 52/2012

11.10.2012

Zbycie akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 51/2012

05.10.2012

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii X

Czytaj więcej

Raport bieżący 50/2012

03.10.2012

Transakcje Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2012

02.10.2012

Przyjęcie do depozytu akcji serii X

Czytaj więcej

Raport bieżacy 48/2012

25.09.2012

Transakcje Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 47/2012

25.09.2012

Zbycie akcji własnych w wyniku zawarcia umowy pożyczki akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 46/2012

18.09.2012

Informacja o przekroczeniu progu 5% - obniżenie zaangażowania

Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2012

17.09.2012

Informacja o transakcjach Członka Zarządu

Czytaj więcej