Raport bieżący 24/2012

02.07.2012

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2012

02.07.2012

Uchwały podjęte przez ZWZ które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2012

02.07.2012

Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2012

29.06.2012

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2012

25.06.2012

 Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2012

22.06.2012

Obniżenie progu zaangażowania poniżej 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2012

15.06.2012

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2012

06.06.2012

Zbycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2012

01.06.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2012

01.06.2012

Zbycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej