Raport bieżący 72/2011

13.10.2011

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 71/2011

11.10.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 70/2011

10.10.2011

Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Calatrava Capital S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 69/2011

06.10.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 68/2011

05.10.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 67/2011

03.10.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 66/2011

30.09.2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 65/2011

30.09.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 62/2011

29.09.2011

Korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 61/2011

29.09.2011

Korekta raportu

Czytaj więcej