Raport bieżący 50/2011

14.09.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2011

13.09.2011

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 48/2011

06.09.2011

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 47/2011

06.09.2011

Uchwały podjęte przez NWZ które odbyło się w dniu 5 września 2011 r

Czytaj więcej

Raport bieżący 46/2011

31.08.2011

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2011

30.08.2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 44/2011

08.08.2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2011

21.07.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 42/2011

20.07.2011

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2011

11.07.2011

Ustanowienie hipoteki

Czytaj więcej