Raport bieżący 40/2011

04.07.2011

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2011

04.07.2011

Wykup obligacji serii C

Czytaj więcej

Raport bieżący 38/2011

30.06.2011

Uchwały podjęte przez ZWZ które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 37/2011

30.06.2011

Zbycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 36/2011

27.06.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 35/2011

27.06.2011

Realizacja projektu na licencji „EURO 2012”

Czytaj więcej

Raport bieżący 34/2011

16.06.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 33/2011

08.06.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 32/2011

03.06.2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 31/2011

31.05.2011

Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Emitentem oraz LSI Software S.A

Czytaj więcej