Raport bieżący 30/2011

23.05.2011

Podniesienie kapitału spółki zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED

Czytaj więcej

Raport bieżący 29/2011

23.05.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 28/2011

13.05.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 27/2011

15.04.2011

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Calatrava Capital S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 26/2011

02.04.2011

Korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 26/2011

01.04.2011

Zbycie znaczących aktywów przez spółkę zależną.

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2011

31.03.2011

Podniesienie kapitału spółki zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED

Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2011

30.03.2011

Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Emitentem oraz LSI Software S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2011

24.03.2011

Wycofanie się z inwestycji w spółce TECHMEX S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2011

22.03.2011

Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji sprzedaży akcji IMAGIS S.A

Czytaj więcej