Raport bieżący 96/2010

29.11.2010

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki WOSANA S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 95/2010

29.11.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 94/2010

26.11.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 93/2010

24.11.2010

Przerwa w obradach NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 92/2010

18.11.2010

zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji PC GUARD S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 91/2010

17.11.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Czytaj więcej

Raport bieżący 90/2010

17.11.2010

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Yorkville Advisors o wartości 50 mln PLN.
Czytaj więcej

Raport bieżący 89/2010

12.11.2010

Przydzielenie obligacji serii F zamiennych na akcje serii T

Czytaj więcej

Raport bieżący 88/2010

09.11.2010

Emisja obligacji serii F zamiennych na akcje serii T

Czytaj więcej

Raport bieżący 87/2010

07.11.2010

Podpisanie porozumienia potwierdzającego istotne warunki transakcji z globalnym funduszem inwestycyjnym.

Czytaj więcej