Raport bieżący 57/2010

27.07.2010

Rejestracja akcji serii S oraz T

Czytaj więcej

Raport bieżący 56/2010

26.07.2010

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 55/2010

26.07.2010

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii S oraz T

Czytaj więcej

Raport bieżący 54/2010

22.07.2010

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 53/2010

22.07.2010

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 52/2010

22.07.2010

Uchwały podjęte przez NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 51/2010

22.07.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 50/2010

21.07.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2010

21.07.2010

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 48/2010

19.07.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej