Raport bieżący 47/2010

16.07.2010

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii T

Czytaj więcej

Raport bieżący 46/2010

13.07.2010

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2010

02.07.2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 44/2010

02.07.2010

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2010

30.06.2010

Podpisanie Umów Przyrzeczonych Sprzedaży Akcji Imagis S.A. z Nzolo Holdings Ltd. oraz Sławomirem Bartnickim

Czytaj więcej

Raport bieżący 42/2010

30.06.2010

Emisja obligacji serii C

Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2010

22.06.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza
Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2010

18.06.2010

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii S
Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2010

18.06.2010

Korekta raportu bieżącego nr 24/2010
Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2010

14.06.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czytaj więcej