Raport bieżący 9/2010

16.02.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2010

11.02.2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% na NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2010

11.02.2010

Zmiany w Radzie Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2010

11.02.2010

Uchwały podjęte przez NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2010

04.02.2010

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 4/2010

28.01.2010

Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej

Raport bieżący 3/2010

28.01.2010

Terminy raportów okresowych w 2010 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2010

19.01.2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2010

05.01.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2009

28.12.2009

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej