Raport bieżący 24/2009

22.07.2009

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2009

16.07.2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2009

30.06.2009

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2009

30.06.2009

Uchwały podjęte przez ZWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2009

19.06.2009

Projekt Uchwał na ZWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2009

05.06.2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2009

20.05.2009

Podpisanie listu intencyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2009

06.05.2009

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

 

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2009

30.04.2009

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2009

27.04.2009

Uchwały podjęte na NWZA

Czytaj więcej