Raport bieżący 14/2009

17.04.2009

Projekt uchwał na NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2009

06.04.2009

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2009

01.04.2009

Zawiązanie spółki komandytowej i wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 19.899.700 zł

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2009

23.03.2009

Zmiana terminów raportów okresowych w 2009 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2009

19.03.2009

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2009

19.03.2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2009

10.03.2009

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2009

09.03.2009

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2009

05.02.2009

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2009

28.01.2009

Asymilacja akcji Spółki serii A i D

Czytaj więcej