Raport bieżący 4/2009

23.01.2009

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii A, D, R

Czytaj więcej

Raport bieżący 3/2009

22.01.2009

Terminy raportów okresowych w 2009 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2009

16.01.2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2009

16.01.2009

Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW "

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2008

17.12.2008

Udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości

Czytaj więcej

Raport bieżący 48/2008

15.12.2008

Zmiana warunków umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 47/2008

11.12.2008

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Invar&Biuro System S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 46/2008

10.12.2008

Otrzymanie zlecenia przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2008

04.11.2008

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 44/2008

23.10.2008

Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Czytaj więcej