Raport bieżący 24/2008

19.06.2008

Zwołanie NWZ Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2008

16.06.2008

Projekty Uchwał na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2008

03.06.2008

Porządek obrad ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2008

29.05.2008

Otrzymanie zamówienia przez Spółkę zależną
Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2008

26.05.2008

Podpisanie listu intencyjnego przez Spółkę zależną
Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2008

05.05.2008

Powołanie Prokurenta Spółki.
Rezygnacja dotychczasowego Prokurenta Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2008-korekta

28.04.2008

Korekta raportu Nr 18/2008
Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2008-korekta

28.04.2008

Korekta raportu Nr 16/2008
Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2008

10.04.2008

Zbycie udziałów Spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2008

09.04.2008

Zakończenie subskrypcji, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku notowań giełdowych i przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki.
Czytaj więcej