Raport bieżący 76/2007

13.11.2007

Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
Czytaj więcej

Raport bieżący 75/2007

08.11.2007

Uchwały Zarządu w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz serii D, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz akcji serii P.

Czytaj więcej

Raport bieżący 74/2007

31.10.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 73/2007

23.10.2007

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z Media Service oraz Phonesat

Czytaj więcej

Raport bieżący 72/2007

27.09.2007

Postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie wprowadzenia zmian w KRS Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 71/2007

25.09.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 70/2007

11.09.2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 69/2007

07.09.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 68/2007

06.09.2007

Zakup udziałów w spółce zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 67/2007

28.08.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej