Raport bieżący 46/2007

25.06.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2007

18.06.2007

Projekty uchwał na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 44/2007

18.06.2007

Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2007

13.06.2007

Odmowa rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 42/2007

12.06.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2007

05.06.2007

Porządek obrad ZWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2007

04.06.2007

Zakup udziałów w spółce zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2007

29.05.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 38/2007

15.05.2007

Pożyczka na modernizację budynku Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 37/2007

14.05.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej