Raport bieżący 26/2007

02.04.2007

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2007

02.04.2007

Akcjonariusze powyżej 5 % na NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2007

28.03.2007

Informacja zawierajaca adresy zamieszkania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki - do wiadomości KNF

Raport bieżący 23/2007

27.03.2007

Uchwała podjęta na NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2007

27.03.2007

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ w dniu 27.03.2007r. - do wiadomości KNF

Raport bieżący 21/2007

16.03.2007

Projekt uchwały NWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2007

15.03.2007

Całkowite oddłużenie Spółki wobec Banku BPH S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2007

09.03.2007

Rejestracja przez sąd emisji akcji Spółki serii N

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2007

08.03.2007

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii O
Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2007

07.03.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej