Raport bieżący nr 89/2006

02.11.2006

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 88/2006

25.10.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 87/2006

20.10.2006

Zbycie akcji Spółki przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 86/2006

18.10.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 85/2006

17.10.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 84/2006

16.10.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 83/2006

13.10.2006

Emisja Akcji serii N oraz Akcji serii O
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 82/2006

13.10.2006

Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 81/2006

09.10.2006

Nowa emisja akcji Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 80/2006

06.10.2006

Akcjonariusze powyżej 5 % na NZWZA
Czytaj więcej