Raport bieżący nr 39/2006

18.05.2006

Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 38/2006

12.05.2006

Projekty uchwał ZWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 37/2006

11.05.2006

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 36/2006

11.05.2006

Wejście w życie Aneksu Nr 3 do Porozumienia o spłacie długów z Kredyt Bankiem
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 35/2006

10.05.2006

Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji serii M
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 34/2006

10.05.2006

Uchwała Zarządu w sprawie szczegółowych warunków i zasad przeprowadzenia emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz uchwała w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 33/2006

09.05.2006

Podpisanie Aneksu nr 3 do Porozumienia o spłacie długów z Kredyt Bankiem
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 32/2006

05.05.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 31/2006

27.04.2006

Porządek obrad WZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 30/2006

27.04.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej