Raport bieżący nr 48/2005

27.12.2005

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 47/2005

23.12.2005

Powołanie Rady Dyrektorów przy Prezesie Zarządu Invar & Biuro System S. A.
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 46/2005

22.12.2005

Główne kierunki działania Spółki w roku 2006
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 45/2005

21.12.2005

Przekroczenie przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 44/2005

20.12.2005

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 43/2005

16.12.2005

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z papierami będącymi już przedmiotem obrotu na rynku podstawowym
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 42/2005

15.12.2005

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 41/2005

14.12.2005

Porządek obrad NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 40/2005

29.11.2005

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 39/2005

25.11.2005

Akcjonariusze powyżej 5 % na NZWZA
Czytaj więcej