Raport bieżący 19/2005

11.05.2005

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2005

04.05.2005

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28 kwietnia 2005r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2005

04.05.2005

Uzupełnienie dodatkowych not objasniajacych w sprawozdaniu finansowym rocznym skonsolidowanym za 2004 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2005

04.05.2005

Uzupełnienie dodatkowych not objasniajacych w sprawozadniu finansowym rocznym jednostkowym za 2004 rok.
Czytaj więcej

Raport bieżący 76/2004

20.04.2005

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz peryferiów wraz z usługami instalacyjnymi
Czytaj więcej

Raport bieżący 77/2004

20.04.2005

Umowa na dostwę, serwis i instalację podzespołów komputerowych.
Czytaj więcej

Raport bieżący 78/2004

20.04.2005

Umowa na dostwę oprogramowania
Czytaj więcej

Raport bieżący 79/2004

20.04.2005

Zmiana stanu posiadania liczby głosów na WZA
Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2005

15.04.2005

Projekty uchwał ZWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący 62/2004

15.04.2005

Umowa z Izbą Skarbową w Katowicach
Czytaj więcej