Raport bieżący 44/2004

07.04.2005

Zawarcie umowy na dostawę wraz z instalacją i serwisem sprzętu komputerowego
Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2004

07.04.2005

Wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii J i serii K
Czytaj więcej

Raport bieżący 42/2004

07.04.2005

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji
Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2004

07.04.2005

Umowa na wykonanie prac instalacyjnych w obiekcie Policji
Czytaj więcej

Raport bieżący 38/2004

07.04.2005

Podwyższenie docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J i akcjie serii K
Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2004

07.04.2005

Wykonanie ugody zawartej z BTG Sp. z o. o. zawartej w dniu 1 czerwca 2004
Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2004

07.04.2005

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2004

06.04.2005

Zmiana przekazania skonsolidowanego raportu rocznego
Czytaj więcej

Raport bieżący 28/2004

06.04.2005

Uchwały ZWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący 27/2004

06.04.2005

Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Czytaj więcej