Raport bieżący 14/2004

05.04.2005

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2004

05.04.2005

Zmiana terminu przekazania raportu za IV kw. 2003r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2004

05.04.2005

Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta
Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2004

05.04.2005

Zmiana segmentu notowań
Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2004

05.04.2005

Zmiana liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2005

04.04.2005

Zakończenie postepowania sądowego przeciwko Getin Bankowi S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2005

04.04.2005

Uzyskanie akredytacji PARP
Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2005

04.04.2005

Umowa na wykonanie kompleksowych instalacji teletechnicznych i elektrycznych
Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2005

04.04.2005

Realizacja "Umowy ugody" z Bankiem Przemysłowym S.A. (obecnie Getin Bank S.A.)
Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2005

04.04.2005

Umowa z firma budowlaną MITEX
Czytaj więcej