Raport bieżący 18/2017 - korekta

29.08.2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej - korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 18-2017

29.08.2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2017

05.07.2017

Zbycie istotnego aktywa Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2017

30.06.2017

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Raport bieżacy 15/2017

30.06.2017

Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2017

27.06.2017

Przekroczenie progu 10%

Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2017

26.06.2017

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2017

22.06.2017

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2017

02.06.2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2017

28.04.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Czytaj więcej