Raport bieżący 3/2015

11.03.2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2015

10.03.2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2015

28.01.2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2014

12.12.2014

Wyrok sądu w sprawie ustalenia treści księgi wieczystej

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2014

07.07.2014

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2014

30.06.2014

Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2014

12.06.2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2014

03.06.2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2014

13.05.2014

Informacja poufna – zgoda obligatariusza na zawarcie ugody w sprawie spłaty obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2014

13.05.2014

Informacja poufna – wyrok sądu w sprawie ustalenia księgi wieczystej

Czytaj więcej