Raport bieżacy 17/2014

22.04.2014

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2013 rok

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2014

16.04.2014

Informacja poufna – spłata obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2014

16.04.2014

Informacja poufna – spłata obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2014

11.04.2014

Korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2014

10.04.2014

Informacja poufna – realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżacy 13/2014

03.04.2014

Informacja poufna – realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2014

10.03.2014

Emisja obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2014

27.02.2014

Realizacja planu scalenia akcji – podjęcie uchwały przez KDPW wskazującej datę dnia referencyjnego oraz dnia dokonania scalenia akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2014

26.02.2014

Korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2014

21.02.2014

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej