Raport bieżący 26/2005

24.06.2005

Łódź, dnia 22 czerwca 2005 r.

Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że z powodu niezakończenia negocjacji z inwestorami oraz wierzycielami w sprawie trybu i sposobu oddłużenia Spółki, Zarząd podjął uchwałę o przesunięciu terminu otwarcia subskrybcji emisji akcji serii L z 24 czerwca 2005 r. na dzień 25 lipca 2005r.
Treść Uchwały poniżej.

UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 2/D/2005
INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16
z dnia 21 czerwca 2005 r.


w sprawie: zmiany UCHWAŁY ZARZĄDU NR 1/D/2005 INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 maja 2005 r.

Na podstawie art. 444 § 1 i 4, art. 446, art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:

1. W Uchwale Zarządu Nr 1/D/2005:
a) skreśla się dotychczasową punktu 10 i zastępuje nową w brzmieniu: Określa się dzień otwarcia publicznej subskrypcji akcji serii L na dzień 25 lipca 2005 r. Zamknięcie publicznej subskrypcji akcji serii L nastąpi w dniu przydziału akcji przez Spółkę, nie później jednak niż w dniu 29 lipca 2005 r.
b) w punkcie 11 skreśla się dotychczasową treść: „od dnia 24 czerwca 2005 r. do dnia 27 czerwca 2005 r.” i zastępuje nową w brzmieniu: : „od dnia 25 lipca 2005 r. do dnia 26 lipca 2005 r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt.2 PPO

Powrót