Raport bieżący 52/2013

30.12.2013

Informacja poufna – wykup obligacji

Czytaj więcej

Raport bieżący 51/2013

20.12.2013

Umowa o znacznej wartości

Czytaj więcej

Raport bieżący 50/2013

19.12.2013

Umowa o znacznej wartości

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2013

19.12.2013

Zbycie aktywów o znacznej wartości

Czytaj więcej

Raport bieżący 48/2013

18.12.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 47/2013

18.12.2013

Uchwały NWZ które odbyło się w dniu 18 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 46/2013

16.12.2013

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 45/2013

27.11.2013

Oddalenie wniosku o upadłość spółki zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 44/2013

01.10.2013

Aktywa finansowe – zawarcie istotnych transakcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2013

30.09.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej