Raport bieżący 22/2013

14.06.2013

Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2013

22.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2013

24.04.2013

Odwołanie Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2013

23.04.2013

Transakcja na znacznych pakietach akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2013

23.04.2013

Zmiany w składzie zarządu Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2013

11.04.2013

Powołanie Prezesa Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2013

10.04.2013

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2013

09.04.2013

Zbycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2013

02.04.2013

Informacje poufne

Czytaj więcej