Raport bieżący nr 39/2006

18.05.2006

Łódź 18.05.2006r.

Zarząd I&B System S.A. informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej Invar Integracje Sp. z o. o. o Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 maja 2006 r. syg. sprawy LD.XX NS-REJ.KRS/005081/06/342 o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez tą spółkę o kwotę 721 000, 00 zł. Obecna wysokość kapitału zakładowego wynosi 821 000, 00 zł.
W wyniku tego udział I&B System S.A. w kapitale zakładowym Invar Integracje Sp. z o.o. uległ zwiększeniu z 80% do 91,5 %.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 RRM

Powrót