Raport bieżący nr 43/2006

24.05.2006

Łódź 24 maja 2006r.

Zarząd INVAR & BIURO SYSTEM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2006r. posiadali co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Łączna liczba głosów akcjonariuszy na ZWZA Spółki w dniu 22 maja 2006 roku wynosiła 4.008.825 głosów.

Procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu:

1. H. Kruszek - 2.120.697 głosów, co stanowi 52,90 % liczby głosów
2. R. Pawlak - 1.874.950 głosów, co stanowi 46,77 % liczby głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

1. H. Kruszek - 2.120.697 głosów, co stanowi 9,52 % ogólnej liczby głosów
2. R. Pawlak - 1.874.950 głosów, co stanowi 8,42 % ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – 5% na WZA

Powrót