Raport bieżący nr 70/2006

06.09.2006

Łódź 6.09.2006r.

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2006 roku.

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 RMF

Powrót