Raport bieżący nr 72/2006

21.09.2006

Łódź 21.09.2006r.


Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 19 września 2006 roku Zarząd Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwałą Nr 497/06 przyjął do KDPW 6.007.350 (sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Invar & Biuro System S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczając je kodem PLBRSTM00114 pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt. 1 RMF

Powrót