Raport bieżący 44/2012

17.09.2012

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 43/2012

16.09.2012

Nabycie znaczących aktywów

Czytaj więcej

Raport bieżący 42/2012

13.09.2012

Emisja obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii X

Czytaj więcej

Raport bieżący 41/2012

09.08.2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2012

07.08.2012

Przekroczenie progu 5% - obniżenie zaangażowania

Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2012

06.08.2012

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 38/2012

02.08.2012

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy ramowej dotyczącej zbycia akcji PC Guard S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 37/2012

31.07.2012

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżacy 36/2012

31.07.2012

Uchwały podjęte przez NWZ które odbyło się w dniu 31 lipca 2012

Czytaj więcej

Raport bieżący 35/2012

31.07.2012

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy ramowej dotyczącej zbycia akcji PC Guard S.A.

Czytaj więcej