Raport bieżący nr 75/2006

29.09.2006

Łódź 29.09.2006r.

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała Uchwałę Nr 370/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu z dniem 6 października 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.007.350 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Warunkiem wejścia w życie powyższej uchwały jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 października 2006 r. asymilacji akcji serii M oznaczonych kodem „PLBRSTM00114” z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLBRSTM00015”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 4 RMF

Powrót