Raport bieżący nr 77/2006

03.10.2006

Łódź 03.10.2006r.

INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki pani Joanny Praska-Kruszyńska na skutek rezygnacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.10. 2006 r. podjęło uchwałę Nr 5/2006 o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej pana Piotra Jędrzejczaka.

Pan Piotr Jędrzejczak jest magistrem nauk ekonomicznych – ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja rachunkowość.
Posiada duże doświadczenie zawodowe. Pracował przy wielu projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla spółek kapitałowych w ramach publicznych ofert papierów wartościowych, emisji prywatnych papierów wartościowych, jak również innych form finansowania działalności spółek kapitałowych, w tym m.in. współpracował z następującymi podmiotami: Wólczanka S.A., Kompap SA, Elpo SA (obecna nazwa: Masters SA), Bank Ochrony Środowiska SA, Biurosystem SA (obecna nazwa: I&B System SA), Energomontaż-Południe SA, Organika-Car SA, Beef-San SA, PPWK SA, KAN Sp. z o.o., Swarzędz Meble S.A., Monnari Trade SA., PolPain-Dakri Sp. z o.o.

Przebieg pracy zawodowej

2006 - nadal Prezes Zarządu DFP Doradztwo Finansowe sp. z o.o.
2005 – nadal Prezes Zarządu Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS sp. z o.o.
2000 – nadal Działalność gospodarcza DFP Doradztwo Finansowe Piotr Jedrzejczak
1996 - 2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA., Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego
1992 - 1996 Powszechny Bank Gospodarczy SA Dom Maklerski, Kierownik Sekcji Rynku Pierwotnego
W latach 1998 - 1999 – członek Rady Nadzorczej PLC Leasco S.A.

Według złożonego oświadczenia, osoba ta nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 RMF

Powrót