Raport bieżący nr 78/2006

04.10.2006

Łódź 4.10.2006r.

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 3.10.2006 r. został poinformowany zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, że w wyniku objęcia zapisami akcji serii M Spółki Invar & Biuro System S.A. oraz zarejestrowaniu akcji na kontach przez KDPW, Pan Piotr Jędrzejczak stał się posiadaczem łącznie 1 920 210 sztuk akcji serii M, w tym samodzielnie 279 490 akcji, a poprzez podmiot zależny, tj. Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis Sp. z o.o. 1 345 870 akcji serii M i przez podmiot zależny DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 294 850 akcji serii M.
Tym samym wraz z tymi podmiotami posiada 6,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zajściem powyższego zdarzenia akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.


Podstawa prawna: § 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Powrót