Raport bieżący nr 79/2006

05.10.2006

Łódź 06.10.2006r.

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała Uchwałę Nr 532/2006 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 października 2006 roku w sprawie dokonania w dniu 6 października 2006 r. asymilacji 6.007.350 (sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych, oznaczonych kodem PLBRSTM00114 z akcjami spółki oznaczonych kodem PLBRSTM00015 w ilości 22 253 350 akcji.

KDPW stwierdza, że z dniem 6 października 2006 roku kodem PLBRSTM00015 oznaczonych jest 28 260 700 akcji spółki.

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 4 RMF

Powrót