Raport bieżący 34/2012

26.07.2012

Dopuszczenie i wprowadznie do obrotu akcji serii V

Czytaj więcej

Raport bieżący 33/2012

20.07.2012

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 32/2012

20.07.2012

Przekroczenie progu 5% - obniżenie zaanagażowania

Czytaj więcej

Raport bieżący 31/2012

16.07.2012

Przyjęcie do depozytu akcji serii V

Czytaj więcej

Raport bieżący 30/2012

13.07.2012

Zejście poniżej progu 5%-obniżenie zaangażowanie

Czytaj więcej

Raport bieżący 29/2012

13.07.2012

Zejście poniżejprogu 10%-obniżenie zaangażowania

Czytaj więcej

Raport bieżący 28/2012

12.07.2012

Rejestracja zmiany wysokosci kapitału zakładowego

Czytaj więcej

Raport bieżący 27/2012

12.07.2012

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 26/2012

10.07.2012

Nabycie akcji przez Członka Zrządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2012

02.07.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Czytaj więcej