Raport bieżący 14/2012

24.05.2012

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport Bieżący 13/2012

24.05.2012

Emisja obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii V

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2012

21.05.2012

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2012

17.05.2012

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2012

17.05.2012

Zawarcie umowy ramowej dotycznącej zbycia akcji PC Guard S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2012

23.04.2012

Podpisanie listu intencyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2012

01.03.2012

Zbycie akcji przez Członka Zarządu, obniżenia zaangażowania poniżej progu 33%

Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2012

21.02.2012

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii W

Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2012

16.02.2012

Przyjęcie do depozytu akcji serii W

Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2012

16.02.2012

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Czytaj więcej