Raport bieżący nr 113/2006

28.12.2006

Łódź 28 grudnia 2006 r.

INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi została powiadomiona przez KDPW, że zgodnie z uchwałą nr 647/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 28 listopada 2006r. oraz na wniosek Spółki, w Krajowym Depozycie w dniu 28 grudnia 2006 r. zostało zarejestrowanych 28.262.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda i oznaczonych kodem PLBRSTM00148.
Rejestracja ww. praw do akcji nastąpi zgodnie ze stanami kont praw nowej emisji (PNE) oznaczonymi kodem PLBRSTM00130.


Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Powrót