Raport bieżący 17/2007

07.03.2007

Łódź, dnia 7.03.2007

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała wiadomość od spółki zależnej Biurosystem Invest S.A. o zbyciu posiadanych wierzytelności w kwocie 869.054,32 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze) poprzez podpisanie w dniu 6 marca 2007 roku "Umowy przelewu wierzytelności" na rzecz Biznes Projekt z siedzibą w Warszawie. Zbycia wierzytelności dokonano po cenie nominalnej.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 RMF

Powrót