Raport bieżący 21/2011

16.03.2011

List intencyjny z PC GUARD S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2011

15.03.2011

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2011

11.03.2011

Wpis zastawu rejestrowego

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2011

09.03.2011

Ustanowienie hipoteki

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2011

28.02.2011

Realizacja umowy z Yorkville Advisors

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 16/2011

28.02.2011

Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport Bieżący 15/2011

18.02.2011

Podpisanie listu intencyjnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2011

18.02.2011

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii T
Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2011

11.02.2011

Przyjęcie do depozytu akcji serii T

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2011

09.02.2011

Rejestracja spółki zależnej
Czytaj więcej